Underlag för uthyrning

Skriv ut, fyll i, signera och lämna över ansökan till styrelsen för styrelsens godkännande.

 

Ansökan om andrahandsuthyrning

 

Till styrelsen i Brf Runö Park

Datum: 

 

Jag (v.v. texta).............................................................................................................................,

som innehar lägenhet nr...........,

ansöker härmed om tillstånd att hyra ut min bostadsrättslägenhet i andrahand.

 

Period

Uthyrning kommer att ske under perioden ......................... till .........................

 

(För uthyrning i andrahand gäller följande: Styrelsen för Brf Runö Park godkänner endast en hyresperiod om max 6 månader, därefter måste ny ansökan inlämnas. Reglerna återfinnes i ”Ordnings & trivselregler” för Brf Runö Park))

 

 

Hyresgäst (v.v. texta) 

Andrahandshyresgäst: ............................................................................................................

 

Personnummer: .......................................................................................................................

 

E-mailadress: ..........................................................................................................................

 

Referens(namn & tfn-nummer): ...........................................................................................

 

 

 

Åkersberga enligt ovan:

 

......................................................................

Namn,

 

......................................................................

telnr

 

.....................................................................................................

E-mailadress

 

Styrelsens beslut:       [ ] Godkännes           [ ] Godkännes ej

 

Kommentar:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Välkommen

Välkommen till www.brfrunopark.n.nu.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)