Depositionsavtal Kök

Depositionsavtal

Detta är ett depositionsavtal mellan Bostadsrättsföreningen Runö Park och:

 

________________________________

Hyresgäst                              Lägenhet       

Depositionsavgift: 500 SEK

Villkor

Depositionen

 • · Depositionen skall erläggas samtidigt som kontraktet skrivs på.
 • · Depositionen kan hämtas vid återlämning av nyckel, dock efter avtalad tid med styrelsen samt påskrift av ”återtagande av depositionsavgift” och att kontraktet inte brutits under tiden.

Utrymmet

 • · Utrymmet avtalet avser är det gemensamma köket på entréplan.
 • · Hyresgästen äger rätten att nyttja lokalen dygnet runt (ändring kan ske om reglerna på något sätt inte följs och styrelsen tvingas ändra på något).
 • ·Hyresgästen förbehåller sig rätten att medta egen gäst men får dock inte släppa in andra hyresgäster som inte har egen nyckel till köket. I sådant fall har styrelsen rätt att säga upp kökskontraktet med hyresgästen.
 • · Lokalen får endast användas för det ändamål som avtalats med Brf Runö Park.
 • · Hyresgästen bör genast meddela styrelsen om skador eller händelser som bryter mot avtalet.
 • · Hyresgästen är skyldig att följa anvisningar från styrelsen.
 • · Nyckeln är personlig och får inte ges/lånas ut till annan hyresgäst i förmedlingen eller annan obehörig.

Övrigt

Styrelsen har rätten att dra depositionen om:

 • · hyresgästen inte vårdar lokalen och dess tillbehör enlig de regler som är satta.
 • · hyresgästen vid upprepade tillfällen inte följer styrelsens direktiv om skötsel.
 • · bryter mot vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Jag har tagit del av avtalsvillkoren och godkänner dem

 

Åkersberga Datum ______-_____-____

 

 

________________________                                       _____________________

Styrelseledamot                                                              Hyresgäst

 

 

 

 

 

 


Välkommen

Välkommen till www.brfrunopark.n.nu.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)