Kokskontrakt

 

KONTRAKT för det gemensamma köket i Brf Runö Park.

Jag godkänner bifogade regler för användande av köket. Jag är ensam ansvarig för att nyckeln ej brukas av obehöriga och ej heller av andra än familjemedlemmar som är skrivna i samma lägenhet som jag. Vid missbruk kan inpasseringar med denna nyckel avstängas under obestämd tid genom styrelsebeslut.

 

______________________

Namn

______________________

Underskrift

______________________

Datum

 

Sökanden skriver under två exemplar, ett vardera till sökanden och styrelsen.


Välkommen

Välkommen till www.brfrunopark.n.nu.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)